Beth Yeshua
Joodse Messiasbelijdende Gemeente

21 Niesan 5774

nederlands
english
Oorlogsdreiging en armoede blijven. Uw hulp brengt vrede en voedsel.

Het Joods Nationaal Eerstelingen Fonds (ANBI-erkend) geeft elk jaar aan meer dan 25 projecten in Israël.
lees meer

Melach HaArets

Tweemaandelijks magazine Melach HaArets - met uw steun blijft onze prijs gelijk.

Melach HaArets: de stem van het joodse Messiasbelijdende Platform.
lees meer

Welkom bij Beth Yeshua

 

Pesach, een week lang het bijbelse Paasfeest,
is maandagavond 14 april begonnen.
Beleef vernieuwing tijdens Pesach 2014! 

 

 

 

Messiasbelijdend Jodendom, 
Joden en niet-Joden die samen Yeshua en Tora erkennen: het bestaat echt

Visie en passie
Beth Yeshua is de eerste en oudste (langst bestaande) gemeente in deze categorie in Nederland. Lion en Elze Erwteman (zie foto onder) hebben de gemeente in Amsterdam opgericht in 1991. Op Loofhuttenfeest 2013 is de gemeente Beth Yeshua 22 jaar oud. Met visie en passie gaat de gemeente haar 23ste jaar in. Beth Yeshua is gevestigd te Amsterdam, heeft haar diensten op Sjabbat, viert alle Bijbelse feesten en kent diverse regionale huisgroepen die meerdere keren per maand samenkomen.

Joodse discipelen van Yeshua
Dit jaar bestaat Beth Yeshua1) 22 jaar. De gemeente erkent Tora, Profeten en Nieuw Testament en is onder meer gebaseerd op het principe, dat Joden die de Messias in 
Yeshua hebben herkend, hun Joodse tradities en liturgie uitbreiden, om zo ook aandacht en uiting te geven aan de eerste komst van de Messias. Dit wordt gedaan samen met niet-Joden. Liefdevolle zorgzaamheid, dat is het kenmerk van discipelen van Yeshua. 

Place to be
Het besef dat de Messias (de lijdende, Masjiach Ben Josef) nog geen vrede en eenheid heeft gebracht is maar al te goed aanwezig. Dit wordt onderbouwd door vele teksten in Tenach (de Hebreeuwse Bijbel). Naar de tweede komst (koning, Masjiach Ben David), wordt halsreikend uitgezien. Beth Yeshua: the place to be in Joods Messiasbelijdend Nederland.

 

1) Waarschuwing:
er zijn websites met de naam Beth Yeshua die verwarring zaaien. 
De gemeente en website Beth Yeshua in Amsterdam (
www.beth-yeshua.nl) dient niet verward te worden met welke andere Nederlandstalige websites met dezelfde naam dan ook.

© 1991-2014 Stichting Beth Yeshua Nederland

Lezingen: Op verzoek worden lezingen gehouden door Lion S. Erwteman op uw locatie. 
Verkenning van Messiasbelijdend Jodendom en/of onderwerpen van uw keuze. 
Email:
info@beth-yeshua.nl. Telefoon: 020 - 890 69 50 (di. en do. 9.30-17.00 uur)

Artikelen: Overname van (delen van) artikelen van deze website uitsluitend met toestemming van de Stichting Beth Yeshua Nederland, email: info@beth-yeshua.nl.
 

ANBI erkenning: Al uw giften aan Beth Yeshua en haar stichtingen en dienstverlenende instanties zijn aftrekbaar bij de belasting. Dit vanwege de erkenning door de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instellingen
ANBI.

Enkele van onze artikelen

G’d schiep dubbel. Kijk dubbel. - Dat is het thema van de gezellige studiedag die Shofar HaMashiach (De Bazuin van de Messias, naar Exodus 19:19 en 1 Tessalonicenzen 4:16) organiseert op 6 april aanstaande. Leer dubbel te kijken. Dan begint het genieten van de grootsheid van G’ds schepping en de prachtigste kleinste details.

Bijeenkomsten, feesten, herdenkingen in 2014 - Wekelijks Sjabbatdiensten om 11.30 uur.
Daarnaast de feesten en herdenkingen.
Geen tijdstip vermeld, dan wordt het evenement slechts genoemd en vindt het niet in gemeenteverband plaats.

Lion Erwteman op 4e Andries Radio Symposium. - Lion Erwteman was een van de sprekers op het 4e Andries Radio Symposium.

Chanoeka, een groot wonder - Die treurkant is nog steeds nodig, omdat er nog steeds mensen zijn die mensen met het Joodse geloof dwingen om zich aan te passen aan hun religie.

Rosj Hasjana (Israëlisch Nieuwjaar) nader belicht - Rosj HaSjana (Israëlisch Nieuwjaar) begint dit jaar 2013 op woensdagavond 4 september. Ooit was het de eerste maand en mede daarom heet het eerste van de drie herfstfeesten dan ook: Israëlisch Nieuwjaar, Rosj Hasjana.

Jom Kippoer - Grote Verzoendag - Gmar chatima tova.
Jom Kippoer (Grote Verzoendag) is op 10 Tisjri, beginnend dit jaar 2013 op vrijdagavond 13 september met Kol Nidree en vervolgd op 14 september.

Loofhuttenfeest, nu iets van straks - Begin Soekot (Loofhuttenfeest) is dit jaar 2013 op woensdagavond 18 september. Het vieren van dit feest biedt een middel tot verdieping van je geloof.

Uw reactie gevraagd -

Interview De Nieuwe Koers (febr. 2103) tussen Michael Elias en Lion Erwteman - Over de vraag in verband met Israël: Is het niet goed om eens een tijdje niets te vinden, geen partij te kiezen en onze mond te houden?

Pesach: bevrijding op hemels en aards niveau - Vanaf het moment dat Israëls aartsvader Abraham leeft bestaat de kennis bij het volk over een grote bevrijdingsactie, die we later de Uittocht zijn gaan noemen.

Chanoeka door alles heen - Gedicht door Jehoeda ben-Jankoiv

Poeriem, feest van overwinning -

Wat is een Joodse Messiasbelijdende gemeente? - Messiasbelijdende gemeente, een nieuwe goedklinkende term, een term voor iets wat al bestond.

Interview met Lion Erwteman in Joods Historisch Museum -

Interview door de EO met Lion Erwteman - zijn persoonlijke geloofsontwikkeling

Poeriem, Pesach en geloof - Vernieuwen als opdracht

Pesach, feest van bevrijding - Een mens is een eenzaam wezen. Wat er werkelijk in een mens omgaat ontgaat de meesten. Invloeden van het verleden zijn in mindere of meerdere mate aanwezig in een mens. Acht stappen tot bevrijding.

Poeriem: aan de dood ontsnapt - Op 28 februari 2010 is het Poeriem, het Joodse bevrijdingsfeest. Behalve in Jeruzalem, waar het feest op 1 maart valt.

Parasjat HaSjawoe'a

Klik op de ROL voor onze wekelijkse Tora studies.
Plus: wekelijkse studies op cd.
Abonnement: ong. € 1,50 per cd.
Mail: CDdienst@beth-yeshua.nl

HaOr Boekencentrum

Postorderbedrijf in Joodse Messiasbelijdende boeken en sieraden. ONLINE bestellen:


lees meer

Opmerkelijk

Internationale Dag ter herdenking van de Holocaust slachtoffers
lees meer

Woman of valor

eMagazine
- Vraag onze gratis nieuwsbrief aan.
- Aangesloten landen (29): Argentinië, Australië, Belarus, België, Bosnië, Brazilië, Canada, Denemarken, Duitsland, Engeland, Figi Eilanden, Filippijnen, Guatemala, Israël, Italië, Kenya, Maleisië, Nederland, Nieuw Zeeland, Nigeria, Oekraine, Panama, Roemenië, Rusland, Sierra Leone, Taiwan, Verenigde Staten van Amerika, Zuid-Afrika, Zweden.